Menu
alfaline – (W)łącz się z nami…
5 290 985 szt. materiałów elektrycznych sprzedanych w 2017 roku.

Usługi dodatkowe

Audyt efektywności Elektrycznej

Audyt efektywności energetycznej

Efektywność energetyczna jest przede wszystkim opłacalna z biznesowego punktu widzenia. Pozwala na redukcję zapotrzebowania na energię, co przekłada się na lepsze wyniki końcowe przedsiębiorstwa i w konsekwencji pozwala osiągać większe zyski.
Połączenie najlepszych praktyk z zakresu efektywności energetycznej, pozwoli państwu uzyskać informacje o głównych obszarach oszczędności energetycznych oraz uzyskać świadectwo efektywności energetycznej.

Czym jest efektywność energetyczna?

Przez efektywność energetyczną rozumieć należy relację zużytej energii do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego. Najczęstsze zalecenia audytów efektywności energetycznej dotyczą szeroko pojętej optymalizacji procesów przemysłowych, maszyn i instalacji. Szereg działań zawartych i opisanych w audycie efektywności energetycznej pozwala poznać faktyczne straty energii i koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo jak i uświadamia oraz wskazuje realne szanse na oszczędności na różnych etapach produkcyjnych. W wielu przypadkach analiza energetyczna jest kluczem do redukcji kosztów w długim okresie oraz szybkiego zwrotu z inwestycji. Osiągnięcie efektywności energetycznej jest pożądane w zakładach przemysłowych, montażowniach itd. bez względu na branżę.

Oszczędzanie energii w firmie czyli jak stać się konkurencyjnym

Rosnąca konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami, determinuje konieczność wprowadzania programów oszczędnościowych poprzez redukcję kosztów związanych z prowadzoną działalnością. W większości zakładów przemysłowych koszty związane z energią cieplną i elektryczną mają decydujący udział we wszystkich kosztach przedsiębiorstwa. Z tego względu zasadnym jest szukanie oszczędności w wydatkach na media energetyczne przy czym niezbędna wydaje się optymalizacja kosztów i zużycia energii.


Analiza energetyczna - oszczędzaj energię i zwiększaj zyski

Analiza energetyczna pokazuje klientom gdzie i w jaki sposób szukać oszczędności w obszarze gospodarki energetycznej zakładu. Dbamy o to aby Nasi klienci uzyskali jak największe oszczędności z tytułu ograniczenia zużycia energii. Połączenie wieloletniego doświadczenia z nowymi technologiami pozwala u naszych klientów ograniczyć koszty o kilkanaście procent. Dla naszych klientów wykonaliśmy wiele projektów dotyczących poprawy gospodarki energią, a w szczególności – audytów efektywności energetycznej.
Dostarczamy Klientom analizę energetyczną ze szczegółowym opisem nieprawidłowości oraz wskazujemy możliwości poprawy, sposobu jej osiągnięcia oraz ewaluacje techniczne i handlowe. Pomagamy uzyskać świadectwo efektywności energetycznej.
Optymalizacja zużycia energii polega na minimalizowaniu strat energii w zakładzie produkcyjnym poprzez usuwanie wszelkich pojawiających się nieszczelności, stabilizacji ciągłego reżimu pracy urządzeń produkcyjnych poprzez np. wykluczenie pracy jałowej. Ponadto wysoką efektywność energetyczną uzyskujemy poprzez sprawdzanie sprawności urządzeń produkcyjnych takich jak silniki, kompresory czy siłowniki.

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej (audyt elektroenergetyczny) – analiza energetyczna określająca możliwości podniesienie efektywności energetycznej w badanym obiekcie, w zakresie gospodarki energią elektryczną, cieplną i chłodem, ze wskazaniem konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, finansowych i prawnych) wraz z określeniem kosztów ich wprowadzenia oraz przedstawieniem spodziewanych oszczędności.

Efektywność en ergetyczna - podstawowe zalety:

  • niższe koszty produkcji
  • zwiększenie wydajności bez rozbudowy infrastruktury
  • większa konkurencyjność
  • niższy koszt produktu gotowego
  • wizerunek firmy EKO – przyjaznej środowisku
  • lepsza obsługa klienta

Jakie oszczędności można uzyskać?

Optymalizacja kosztów i zużycia energii to działania podejmowane w trakcie poszukiwania oszczędności w przedsiębiorstwie. Działania te powinny zawierać cztery etapy i zakończyć się działaniami z zakresu wdrożenia proponowanych rozwiązań.

Głównym celem optymalizacji efektywności energetycznej jest odzysk energii oraz jej ponowne wykorzystanie w zakładzie przemysłowym. Analiza energetyczna pokazuje dokładne źródła strat energii oraz wskazuje konkretne rozwiązania problemów z wykorzystaniem konkretnych narzędzi, technologii czy procesów. Finalny audyt efektywności energetycznej poprzedzony jest zazwyczaj licznymi wyliczeniami, analizami dodatkowymi związanymi z infrastrukturą zakładu czy procesami zachodzącymi w instalacji.

Ważne jest, aby przeprowadzać regularne przeglądy w celu monitorowania codziennych operacji oraz zużycia energii. Takie działania pozwalają pomóc w identyfikacji interesujących możliwości oszczędności energetycznych oraz utrzymaniu rezultatów, które zostały już osiągnięte.

Efektywność energetyczna w firmie przemysłowej pozwala przedsiębiorstwu stać się bardziej konkurencyjnym na rynku, zwiększyć produkcję oraz sprzedaż. Równomierne gospodarowanie energią tj. optymalizacja procesu produkcyjnego umożliwia zniwelowanie udziału kosztów energii w wyprodukowaniu produktu, co ma przełożenie na wzrost wydajności zakładu przy stałym poziomie poboru mocy. Optymalizacja zużycia energii w firmie ma wpływ na poprawę konkurencyjności, tworzenia wizerunku firmy EKO,  wzrost jakości wyrobów oraz spadek ceny wyrobu finalnego, a pośrednio wpływać może na obsługę klientów.

Zainteresowała Cię nasz oferta

Skontaktuj się z nami, doradzimy w doborze najlepszych rozwiązań
62 726 23 14505 511 858
Lub napisz do nas Formularz kontaktowy
Strefa klienta