Menu
alfaline – (W)łącz się z nami…
5 290 985 szt. materiałów elektrycznych sprzedanych w 2017 roku.

Usługi dodatkowe

Pomiary elektryczne

Wykonywanie regularnych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych wynika z obowiązującego w Polsce prawa budowlanego. Badania te mają zapobiec ewentualnym awariom, jak i dbać o bezpieczeństwo osób eksploatujących instalację elektryczną.

Świadczone przez nas usługi skierowane są do zarządców oraz właścicieli nieruchomości i zakładów przemysłowych, których obowiązkiem jest dbanie o terminowe wykonywanie okresowych badań instalacji w administrowanych obiektach. Kontrole przeprowadzamy niezależnie od typu budynku. Wszystkie usługi wykonywane są przez doświadczonych, posiadających wszelkie wymagane uprawnienia, pracowników.
Oferujemy stały nieodpłatny nadzór nad terminami kolejnych przeglądów. Automatyczny system powiadamiania, zintegrowany z bazą danych informuje naszego pracownika o ubiegającym terminie badań w Państwa obiekcie. Przypominamy o kolejnym przeglądzie oraz przedstawiamy swoją ofertę na wykonanie pomiarów.


Swoją ofertę kierujemy do:

 • Administratorów nieruchomości
 • Prywatnych zakładów produkcyjnych
 • Działów technicznych zakładów przemysłowych
 • Właścicieli nieruchomości
 • Spółdzielni mieszkaniowych
 • Wspólnot lokatorskich
 • Administratorów placówek publicznych, szkół, szpitali, urzędów.
 • Administratorów obiektów turystycznych
 • Deweloperów


Oferujemy szeroki zakres badań elektrycznych :

 • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiar rezystancji izolacji obwodów.
 • Pomiar rezystancji uziemienia
 • Pomiary elektryczne sprzętu elektrycznego.
 • Pomiar rezystancji gruntu- Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
 • Pomiary elektryczne spawarek
 • Pomiary elektryczne urządzeń medycznych
 • Pomiary elektryczne rusztowań

Prowadzone przez nas przeglądy kończą się spisaniem protokołów. Nasza usługa cechuje się brakiem ukrytych kosztów, wszelkie proste naprawy typu: zerowanie gniazda czy poprawienie styków, pracownicy dokonują na miejscu, przed przystąpieniem do badań - co eleminuje dodatkowe koszty przeprowadzenia powtórnych pomiarów.


Podejmujemy się zleceń na terenie całego kraju.

Zainteresowała Cię nasz oferta

Skontaktuj się z nami, doradzimy w doborze najlepszych rozwiązań
62 726 23 14505 511 858
Lub napisz do nas Formularz kontaktowy
Strefa klienta